O Gibanju za otroke in družine.si

Gibanje za otroke in družine združuje mlade, mame, očete in stare starše v želji, da skupaj naredimo Slovenijo bolj otrokom in družinam prijazno.

  • Spoštujemo življenje in ga imamo radi.
  • Spoštujemo otroke in jih imamo radi.
  • Spoštujemo mame in očete, stare mame in stare očete.
  • Spoštujemo mlade in jim želimo svetlo prihodnost.
  • Spoštujemo delo in zahtevamo zanj pošteno plačilo.
  • Spoštujemo slovenski narod, kulturo in versko svobodo.

In …

… PREDLAGAMO rešitve za boljši jutri.

Vabimo vas, da preučite našo programsko deklaracijo.

Vam je všeč? Če je vaš odgovor »da«, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Všečni totalitarizem uničuje družinske vrednote

Pred časom je dr. Robert Petkovšek zapisal v Družini:

»Že leta 1931 pa je angleški pisatelj in filozof (Aldous Huxley) napovedal, da totalitarizmi prihodnosti ne bodo vladali z nasiljem, ampak z všečnostjo. »Vladanje s pendreki in strelskimi vodi, umetno povzročeno lakoto, množičnim zapiranjem in izgoni ni le nehumano, ampak dokazano neučinkovito.« Huxley poudarja, da bodo v teh totalitarizmih vsemogočni politični šefi in njihova vojska upravnikov nadzorovali populacijo sužnjev, ki pa jih k delu ne bo treba siliti, saj bodo v služenju uživali. K takšnemu služenju bodo oblastniki ljudi privedli tako, da se ti ljudje svoje zasužnjenosti niti ne bodo zavedali. … Skupni imenovalec sodobnih agresorjev je uničujoči radikalizem. V preteklosti je ta radikalizem ustvarjal koncentracijska taborišča in gulage, v prihodnosti pa bo z všečnostjo uničeval tradicionalne vrednote.« (konec navedkov iz članka, odebelila M. K.).

VRTEC, JASLI IN … TELIČKI

In iskra je preskočila ter povzročila asociacijo na … nekatere nove predloge za izboljšanje družinske politike. Točneje: na enega izmed njih. Vrtci, bolj ali manj brezplačni. Verjamem, da je predlog dobronameren in bi njegovo sprejetje marsikoga razveselilo. Jaz pa v prvi vrsti nanj ne gledam z ekonomskega vidika (kaj to pomeni za državni in kaj za družinski proračun), ampak me ‘zbode’ kot jasen signal: vrtec je največ in najboljše, kar lahko nudite vašim otrokom – alternative ni. (Tako razumem, če je stimulirana zgolj ena oblika varovanja otrok.)
Vem, da je za veliko ljudi vrtec izhod v sili in ‘manjše zlo’, toda ne pristajam na to, da se ga postavlja kot ideal, priporočeno in najboljše okolje za otrokov razvoj. Profesor Trstenjak je čisto ‘po kmečko’ povedal: »Jasli so za teličke – ne za otroke.«

Ta teden smo v neki oddaji slišali mnenje očeta iz časov, ko so primorske otroke med obema vojnama vključevali v brezplačni italijanski otroški vrtec: »To je poitalijančevalnica.« Takrat je bilo to jasno. Današnja indoktrinacija je veliko bolj prikrita in zavita v razne strokovne argumente: vrtec je ‘oh in sploh’ za otroka. Toda nikakor se ne morem strinjati, da je največja korist otrok to, da jih že od malega ‘čredno vzgajamo’. In ker nisem ‘stroka’, lahko imam o medijsko selekcioniranem ‘strokovnem mnenju’ svoje, nestrokovno mnenje.
Veliko otrok večji del dneva preživi zdoma. Že malčke brez vsake slabe vesti za 8 do 10 ur dnevno oddajamo v ‘tuje roke’, malce starejši so že ‘čezmerno zaposleni’. Biti moraš res trden v svojem prepričanju, da ne zapadeš miselnosti, da si ‘dober starš’ toliko, kolikor dejavnosti omogočiš otroku oz. da se kakovost ‘starševanja’ meri po številu ur, ki si jih porabil za prevažanje otroka.

Verjetno ne bom dočakala verodostojnih raziskav, ki bi pokazale ‘rezultate’ institucionalnega, ‘strokovno neoporečnega’ procesa vzgoje, ki ‘proizvaja’ čedalje večji odstotek odraslih, ki nikakor ne (z)morejo ‘(s)hoditi’, čeprav so prešli vse družbeno-priznane in strokovno vodene faze ‘ustrezne’ vzgoje. Mogoče bo kdo začel razmišljati o smiselnosti uvajanja institucionalnega varstva tudi zanje? Nepošteno bi bilo, da bi jih ‘država’, potem ko jih je strokovno (slabo) vzgojila, naprtila družinam: »Zdaj ste pa (dovolj) dobre, vaši otroci so – skrbite zanje.«

IN VLOGA DRUŽINE?

Res pa je tu težko potegniti ločnico: kolikšen delež odgovornosti gre državi in kolikšen družini, ki je sprejela tole igro? Kaj drugega pa naj bi bilo tole kot igra (ali potuhnjena prevara?), sprva dobrohotno ponujena, nato pa vse bolj premišljeno vodena, v kateri – se zdi – je krajšo potegnila družina? Prepričali so jo, da je ‘normalna’ samo, če sta oba starša zaposlena in so otroci v vrtcih. Prepričali so jo, da lahko namesto nje enakovredno (ali še bolje!) poskrbijo za njene otroke. Prepričali so jo, da ji ni več potrebno opravljati tega, kar je njeno naravno poslanstvo. In o pravilnosti ter upravičenosti prenosa vzgojne funkcije na ‘državo’ niti ne razmišljamo več: dnevne in urne obveznosti ter stalno hitenje preprečujejo uvid in razločevanje.

Tako živimo ‘tja v en dan’, kakor nanese. In družina vse bolj postaja bivalna skupnost z določenimi medsebojnimi vezmi, obveznostmi in dolžnostmi. Če parafraziram papeža Frančiška: »Družina, ki se bolj malo vidi, ki jim je skupno bivališče zgolj neke vrste pista, s katere neprestano odletajo in priletajo, je bolj malo družina.«

Jaz pa še vedno trdim, da je vloga družine na področju vzgoje nenadomestljiva in nezamenljiva. Vse ostalo je bolj ali manj poskus nadomestka z raznimi ‘stranskimi učinki’. Družina je vedno bila, je in bo najboljše okolje za rast in razvoj otrok v vseh obdobjih njihovega zorenja, toliko bolj v predšolskem. Vprašanje pa je, ali to družina (z)more/hoče opraviti. In še težje vprašanje: koliko je pripravljena vložiti v ta ‘posel’. Ne prepriča me floskula: »Važnejša kot kvantiteta je kvaliteta skupno preživetega časa.« Pa tudi denar ni (vedno) odločujoči dejavnik – temeljne vrednote in naravnanosti se namreč ne ravnajo po tržnih zakonitostih. (Težava pa utegne nastopiti, ko damo (pre)veliko prednost tržnim zakonitostim in prizadevanju za doseganje ali ohranjanje nekega abstraktno nedoločljivega, a družbeno ‘pričakovanega’ standarda.)

Kdo ve, kaj točno je imel v mislih g. Huxley, ko je pisal o všečnem spreminjanju tradicionalnih vrednot? Nimam občutka, da je zapisal s hrepenenjem in odobravanjem … V katerem obdobju ‘njegove’ prihodnosti smo? Koliko je družina v svojem poslanstvu še svobodna in suverena in koliko je že (nevede) ujeta v miselnost in tokove, ki so ji (všečno!) vsiljeni od zunaj: normativi, standardi, priporočila? Koliko sem jaz, koliko si ti v svojem mišljenju in ravnanju še svoboden – in kje se prične suženjska odvisnost? Vsak zase je verjetno prepričan, da je popolnoma svoboden – tudi ko se (slepo? nepremišljeno?) podreja neverbalno uveljavljenemu ‘splošnemu’ načinu delovanja.

Tako kot ni zlata kletka zaradi žlahtnosti materiala nič manj omejujoča od železne, je tudi ‘mehki’ totalitarizem še vedno – totalitarizem. Je to tisti ‘totalitarizem prihodnosti’? Ah, ne: totalitarizem sedanjosti?

Martina Krečič, Vipava

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Anketa: Kakšen naj bo znak stranke GLAS za otroke in družine?

Iniciativni odbor stranke GLAS za otroke in družine je v sodelovanju s priznano oblikovalko pripravil predloge znaka – logotipa stranke.

Lepo vabljeni, da izpolnite spletno anketo in pomagate izbrati znak nove družinske stranke.

Vse, ki si želite bolj Bogu, otrokom, mladim, družinam in starim staršem prijazno družbo, še naprej vabiva, da postanete ustanovni članice in člani.

Več kot 200 ustanovnim članom, ki ste nam že poslali overjeno ustanovno izjavo, za vašo pomembno življenjsko odločitev od srca čestitava!

Metka Zevnik in Aleš Primc, predstavnika iniciativnega odbora

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Angelca Likovič: Metadonski lobi

V mandatu vlade Mira Cerarja nismo do sedaj nikoli slišali o problemih mladih glade uživanja drog, čeravno je to v Sloveniji zelo velik problem. Vse raziskave kažejo, kako veliko število mladih je odvisno in zasvojeno od mamil, alkohola, interneta…In komu je to mar, ko izgubljamo našo mladino v najbolj ustvarjalnih letih. Politiki imajo sami s sabo toliko  nerešenih problemov, da nimajo časa se posvetiti naši mladini in jim pokazati pravo pot srečne in uspešne mladosti.

V času, ko je bil minister za zdravje dr. Keber, so v večini občin v Sloveniji delovale tako imenovana Lokalne  akcijske skupine – LAS, ki so se ukvarjale s problematiko zasvojenosti pri mladih. Tudi sama sem sodelovala v taki skupini v občini Grosuplje. Imeli smo, na nivoju občine in na nivoju države, posvete na to temo, kjer so predavali zdravniki, psihologi in svoje zgodbe povedali tisti, ki so se uspešno vrnili iz komun za zdravljenje odvisnosti iz Italije ali iz naših komun, ki jih imamo tudi nekaj. Bili smo tudi pri ministru dr. Kebru, ki je sicer naredil tudi marsikaj slabega, ampak glede zasvojenosti, mu je treba pošteno priznati, da se je zavedal problema in je našo dejavnost zelo podpiral.

A pozneje se je žal naše prizadevanje povsem onemogočilo, saj so zdravniki stopili skupaj in ugotovili naslednje: “Zasvojenost je bolezen, kot npr. sladkorna bolezen in je potrebno zdravljenje celo življenje.” Mnogi se seveda s to trditvijo nismo strinjali, saj smo trdili, da vsaka  zasvojenost je razvada. Nismo bili uspešni. In prav zdravniki so začeli vsem zasvojencem dajati metadon, kar počnejo še danes. Nekateri zdravniki imajo celo svoje  privatne  metadonske ambulante.

Danes  na področju  metadona obstajajo zelo veliki lobiji, ki služijo zelo velike denarje, a povsem brez vsakega učinka. Nihče se z metadonom ne reši zasvojenosti od drog. Pozitivni rezultati se pojavijo le pri tistih, ki so bili v komuni. Metadonskega lobija prav nič ne boli srce, kako propadajo mladi. Bistvo je, da oni služijo, imajo ogromno denarja, jahte,  vile… Nihče javno in glasno ne pove, koliko nas davkoplačevalcev stane metadonska mafija in kakšni so učinki – ker jih sploh ni.

Kar pojdite vsako jutro pred Zdravstveni dom na Metelkovi in boste priča, ko mlada dekleta in fantje zjutraj, preden gredo v šolo, pridejo na metadon. Dobijo kavico in metadon. Metadonska ambulanta na Metelkovi deluje 24 ur in tudi ponoči jih srečujete, ko pridejo na metadon. Prav ta metadon pa  počasi uničuje možganske celice in ko se ga telo navadi, ni več učinkovit in mladi posežejo po bolj močni drogi. Bila sem priča  žalostnemu pogledu na Metelkovi zjutraj in tudi ob 2 ponoči, ko mladi pridejo na drogo.  Pri srcu me je stisnilo in dobila sem solzne oči, ko gledaš te apatična – medle oči mladih. Spraševala sem se in se še danes, v katerem obdobju odraščanja so družine in družba zgubile stik z mladimi, da so šli na svojo pot, pot pogube in žalosti. Tudi v drugih večjih občinah vsakodnevno delijo metadon.

Naši politiki zelo radi uporabijo rek:¨Na mladih svet stoji!” Kaj pa naredijo za mlade, za družine, da bodo mladi  živeli srečno in ustvarjalno življenje. V celotnem Cerarjev mandatu nismo slišali ene besede o problemih zasvojenosti pri mladih. Krožijo pa tudi neuradne novice, da  tudi naši, nekateri politiki ,občasno posežejo po drogi. Prepričana pa sem, da si Slovenci in Slovenke zaslužimo politike z zdravo pametjo, zato bi bilo zelo pametno, da se vsi testirajo, le tako se lahko te govorice ovržejo ali potrdijo.

Če hočemo rešiti problem zasvojenosti, moramo takoj prenehati z metadonsko mafijo in ustanavljati komune, po zgledu Italije. Imamo veliko zapuščenih hiš, majhnih kmetij, ki bi jih preoblikovali v komune, kjer bi mladi, ki so odvisni od drog, smisel življenje iskali v delu, dobrih medsebojnih odnosih. Imamo že par komun v Sloveniji, ki so jasen dokaz, da mnogi, ko pridejo iz komun zaživijo povsem normalno življenje. Iščejo delo, si ustvarijo družino. In prav tem bi morali mladi, ki  uživajo metadon prisluhniti. Kdo bo organiziral ta srečanja, metadonski lobiji prav gotovo ne, ker se bojijo, da bi izgubili odličen zaslužek, brez vsakega truda. Ministrstvo za zdravje in vlada pa tudi nimata časa, saj vidimo koliko časa delajo zdravstveno reformo, pa  tudi ni nobenega rezultata , zaradi požrešnih zdravstvenih lobijev.

Če zmanjka odvisnikov takoj propade tudi metadonski lobi!

Upam in verjamem, da se bo nova vlada po volitvah zavedala, da je njihova zelo pomembna naloga skrb za zdravo življenje mladih. Prav bi bilo, da ponovno po občinah uvedemo Lokalne akcijske skupine – LAS, ustanavljamo komune, večjo skrb dajemo družinam in šolam pri vzgoji  mladih. Mladi pričakujejo našo skrb v  občutljivem obdobju odraščanja. In prav je tako! Upam, da prihaja čas sprememb tudi na tem področju. Do sprememb pa bo prišlo, če se bomo Slovenke in Slovenci zavedali, da to lahko dosežemo le z volitvami in volimo stranko GLAS za otroke in družine.

Angelca Likovič

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Pravna država za koroška dečka ne velja! Še naprej ostajata v vladnem ujetništvu

Gibanje za otroke in družine v tragediji koroških dečkov ves čas aktivno zagovarja človekove pravice vnukov in starih staršev. Vložili smo novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bi ob upoštevanju volje 8.000 volivk in volivcev že bil sprejet, pa so ga vladni poslanke in poslanci zavrnili. Žal ugotavljamo, da vlada Mira Cerarja vnukov in starih staršev ne spoštuje. Še več. Uničuje mnoga njihova življenja.

Sprenevedanje, zavajanje javnosti in zavijanje v molk je glavni način na katerega ministrica za družino Anja Kopač Mrak podaljšuje agonijo koroških dečkov, ki jih je velenjski center za socialno delo nasilno in nezakonito odvzel starim staršem in ju dodelil v rejniško družino.

Ustavno sodišče je v vsem pritrdilu sodbi Vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da je bil odvzem dečkov nezakonit, saj je center za socialno delo s tem nezakonito posegel v pravice starih staršev do družinskega življenja, ki je med njimi obstajalo ves čas, posebej intenzivno v prvih treh mesecih po smrti matere dečkov, ko se država zanje sploh ni zmenila. Vrhovno sodišče je ugotovilo še številne druge ustavne in človekove pravice; saj je CSD dečka rejniški družini dodelil še pred odločitvijo ministrstva za delo o zahtevi starih staršev, da bi bili rejniki vnukov.

Vrhovno sodišče se je izreklo, da je pravico otrok do starih staršev in pravico starih staršev do otrok treba varovati ne le pred posegi države, temveč tudi z aktivnim ravnanjem in skrbjo državnih organov, ki so dolžni evropsko konvencijo o človekovih pravicah glede pravice do družinskega življenja ter konvencijo OZN o otrokovih pravicah do nepretrgane vzgoje v njihovi razširjen družini.

Če so je bila Cerarjeva koalicija do sedaj gluha za kršitve zakonov, potem mora vsaj zdaj, ko je sodbo Vrhovnega sodišča potrdilo še Vstavno sodišče, nemudoma vrniti otroka v družino babice in dedka. S tem, ko je Ustavno sodišče potrdilo sodboVrhovnega sodišča, ki je pred tem potrdilo sodbo Upravnega sodišča iz Maribora, je dokončno razveljavilo vse dosedanje odločbe in v tem trenutku ni nikakršne pravne podlage, da otroka ostajata ujetnika koalicije Mira Cerarja.

Cerarjeva koalicija ščiti in podpira kršitelje človekovih pravic

Prav odmevna sodba v zadevi koroških dečkov je bila sprejeta na upravnem  sodišču v Mariboru, ki je odločilo, da so bile z odvzemom dečkov kršene ustavne in človekove pravice njuni babici do družinskega življenja. Anja Kopač Mrak in odvetnica CSD Simona Marko pa nista premogli niti trohice strokovnega premisleka in sočutja ter sta ob tem trdili, da četudi gre za kršenje človekovih in ustavnih pravic babici, je CSD ravnal zakonito, saj je poskrbel za največjo korist otrok. To je seveda popolnoma napačna razlaga sodbe in konvencije o otrokovih pravicah, kjer je zapisano, da je korist odraslih, ki za otroke skrbijo hkrati tudi korist otrok.

Otroka še vedno v nezakonitem ujetništvu Cerarjeve vlade

“Želim si, da se stvari končajo tako, kot je prav, predvsem pa v korist otrok,” je 3. januarja v oddaji Dobro jutro na vprašanje o koroških dečkih odgovorila ministrica Anja Kopač Mrak. Tri dni pozneje je CSD Velenje vložil ustavno pritožbo.

Na današnjo sodbo Ustavnega sodišča se odvetnica CSD Simona Marko ne odziva, Anja Kopač Mrak pa sporoča, da ni stranka v postopku, ponovno se pa sprenevedajo, da gre za zavrnitev pritožbe CSD Velenje iz procesnih razlogov. Ustavno sodišče je CSF Velenje sporočilo, da so kot oblastni organ kršili človekove pravice, zato nimajo pravice  pri US ugotavljati kršitve človekovih pravic drugih organov.

S tem, ko je CSD Velenje z vednostjo ministrice vložil ustavno pritožbo, so v koaliciji Mira Cerarja ponovno dokazali, da ne spoštujejo otrok in starih staršev, ampak jim je v interesu le javno opravičevanje nezakonitih dejanj in oblastno ščitenje položajev svojih varovancev. Za otroke in stare starše se ne bi smel zavzeti nihče. Ko to stori civilna družba, je hitro žaljivo označena z »ulico«. Ta ulica pa za razliko od vladajoče koalicije razume družinske vezi, spoštuje otroke, stare starše in ustavo.

Odvetnik babice Velimir Cugmas je včeraj celoten primer koroških dečkov predal na evropsko sodišče za človekove pravice, saj Ustavno sodišče ni odločilo v pri takojšnji vrnitvi vnučkov v družino babice. Babica koroških dečkov tako doma še ni našla pravice, zato v Strasbourgu toži Cerar-Židan-Erjavčevo koalicijo zaradi kršitve 8. člena konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do zasebnosti, doma in družinskega življenja pa tudi zaradi kršitve pravice do učinkovitega sodnega varstva.

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Več otrok – edina pot uspešnega medgeneracijskega dialoga

Prebivalstvo v Sloveniji se stara. Vzroki so nam znami. Saj vse leve vlade v 25 letih niso dajale pravega pomena družini in zagotavljanju pogojev, da se družine lahko odločajo za novo življenje. Kar spomnimo se, da levičarji niti niso hoteli priznati, da družino sestavljajo oče, mati in otroci. Kako so zagovarjali teze, da bi lezbijke, homoseksualci ter celo transseksualci in queerseksualci posvajali otroke. Na srečo smo v tej bitki uspeli mi, ne oni.

Prav gotovo pa bo morala nova vlada, po volitvah, mnogo več pozornosti nameniti prav družini, da se bo rojevalo več otrok, ki  bodo zagotovili, da v naši lepi Sloveniji živimo Slovenci in Slovenke, ki imajo čut pripadnosti naši domovini.  Mnogo več bo potrebno poskrbeti za naše mlade mamice, da ne bodo deležne mobinga na delovnem mestu. Zelo podpiram sprejeti  Zakon o tujcih. Vendar je enkrat v Državnem zboru prevladal razum in so skupaj stopili nekateri poslanci vladne koalicije in dve opozicijske stranke, Nova Slovenija in SDS. Prva in najpomembnejša naloga naše politike je, da zagotovi našim otrokom, našim mladim in vsem nam kvalitetno šolanje, delovna mesta in dostojne pokojnine. Ne rabimo tujcev. Velesile naj uredijo v svetu mir, de ne bo potrebno ljudem “s trebuhom za kruhom”. To je njihova pomembna naloga, ker tudi vojne po svetu delajo velesile, ne majhne države, kot smo mi! Za vsa gorja, ki so bila, so in bodo v svetu in tudi  pri nas, je kriva politika. Vse tragične  posledice z bolečino pa čuti preprosto ljudstvo.

Naloga nove vlade bo tudi, da zagotovi bolj kvalitetno medgeneracijsko sodelovanje. To pa ne bo mogoče vse dokler ne bomo mnogo več pozornosti namenili družini. Otroci v družini preživijo najbolj občutljiva leta odraščanja. V tem obdobju mora biti vzgoja na prvem mestu. Vsaka mlada družina pa ima tudi stare starše, tete, strice.Torej bližnje in daljne sorodstva. Družine, ki se zavedajo, kako pomembno je to razširjeno družinsko sodelovanje, vzgajajo otroke že v dobrem medgeneracijskem sodelovanju. Otroci so vzgojeni v medsebojni ljubezni, spoštovanju, sodelovanju, medsebojni pomoči…Ko odrastejo z  lahkoto te privzgojene vrednote  prenašajo na svoja delovna mesta, v novo okolje. Imajo spoštljiv odnos do starejših, saj se zavedajo , da imajo starejši mnoge izkušnje, ki so si jih pridobili na svoji življenjski poti. Na ta način se prenašajo dobre izkušnje iz generacije v generacijo. Vendar za tako sodelovanje morajo biti mladi  vzgojeni v tem duhu.

Danes pa se prepogosto srečujemo z mladimi, ki končajo šolanje, so naduti, mislijo, da znajo vse in imajo  neprimeren odnos do starejših, včasih celo poniževalen. Njihovo oholo obnašanje mnogokrat ne rodi dobrih rezultatov. To so v večini primerov individualisti in egoisti, kar se zelo jasno pokaže že v osnovni šoli. S tako vzgojenimi  imajo tudi učitelji velike težave, saj njihovi starši z odvetniki hodijo po šolah in neupravičeno zagovarjajo svoje otroke.

Edini  recept, ki bi prinesel dobre rezultate na področju medgeneracijskega sodelovanja, je več otro in njihova vzgoja za prave vrednote v družini in šoli. In prav  temu področju bo morala nova vlada nameniti mnogo večjo skrb, da na vseh nivojih izboljšamo naše medsebojne odnose. To pa je  potrebno za boljšo družbeno klimo. Sem optimist in pričakujem tudi na tem področju pozitivne premike.

Angelca Likovič

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Dvolični Brglez. Ni čudno, da ga ima Cerar dosti.

Milan Brglez, ki sedi na funkciji predsednika DZ, se v privatnem pismu opravičuje Metki Zevnik za dejanja Združene levice, ob tem, da je prav sam omogočil njihovo agresivno hujskanje pred kamerami proti predstavnikom Gibanja za otroke in družine. Predstavnikom Gibanja za otroke ni dal niti možnosti, da bi se branili, zato so ti na predlog Metke Zevnik zapustili sejo.

Seja, na kateri se je Gibanje za otroke in družine borilo za zakonsko spoštovanje pravic vnukov in starih staršev se je tako po Brglezovi zaslugi sprevrglo v obračun z njimi.

Preberite si, kako se je Brglez privatno po seji opravičeval Metki Zevnik za hujskaštvo Združene levice, niti z besedo pa se ni opravičil za svoje vedenje, ki je omogočilo to nasilje, ki ga je lahko videla vsa Slovenija. Poleg tega je opravičilo in obsojanje izrekel v privatnem pismu pred odhodom v Vatikan, ne pa v kamere, da bi za to lahko vedela tudi najširša javnost.

Preberite si tudi odgovor Metke Zevnik in drugi Brglezov dopis.

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Angelca Likovič: Agencije za izkoriščanje delavcev

V zadnjem času poslušamo in beremo, kaj vse se dogaja z našimi delavci, ki so zaposleni v podjetjih, kjer so tuji lastniki. Na TV smo videli primer Revoza v Novem mestu. Iščejo delavce za nočno delo preko Agencije. Sprašujem se, zakaj preko Agencije, saj imamo dovolj Zavodov za zaposlovanje. Zakaj podvajanje?! Jasno mi je, to se je zopet dogovorila elita, sprejela zakon in sedaj imamo preko 100 Agencij v Sloveniji, ki iščejo kader in ga posredujejo v naša podjetja. Seveda si za svoje delo vzamejo dober kos pogače in krasno živijo na račun že tako opeharjenih delavcev. Mnogi kršijo zakon in jim ne priznavajo prevoza na delo, odmora za malico, regresa… To je navadno suženjstvo. Govorila sem z delavcem, ki je bil zaposlen v  Revozu. Povedal je, da je nečloveško izkoriščenje, pravo suženjstvo. In kje je naša vlada?! Kje je Gospodarska zbornica?! Kje je varuhinja človekovih pravic?! Ali ne vidijo, da so se Agencije razbohotile po vsej Sloveniji in izkoriščajo delavce, ki so že tako nizko plačani? Res tudi v Sloveniji potrebujemo enega Trampa, ki  se bo zavzel za srednji in nižji sloj prebivalstva. Delavci, ki se zaposlijo preko Agencije  imajo  minimalno plačo in to za nočno delo. Fizični in psihični pritiski so tako močni, da mnogi ne zdržijo. Spomnimo se, kako so končali mnogi delavci v  Muri in kako je Lukančičeva odnesla milijone v Srbijo. In kaj naše sodstvo, največ sodnikov na prebivalca imamo, a učinka ni nikjer?!

Agencije lahko kadarkoli prekinejo pogodbo o zaposlitvi. Tako se direktorji podjetij  razbremenijo vseh skrbi in odgovornosti za kader. To so brezčutni direktorji, ki ne čutijo nobenega spoštovanja in odgovornosti do svojih delavcev. In prav zato tudi delavci ne morejo čutiti pripadnosti kolektivu in je inflacija zelo velika. Ljudje ne zdržijo takega izkoriščanja in poniževanja. Prisluhnite delavcem, ki so zaposleni v podjetjih, kjer so tuji lastniki. V mnogih je podobno izkoriščanje, lastnikom se gre le za dobiček. In prav zato bodo naši delavci iskali zaposlitve v tujini. Gospod Cerar pa je izjavil, da ga čudi, da delavci v Revozu niso bolj motivirani. On je lahko motiviran, saj si je povečal plačo. Delavci v Revozu pa so pravi sužnji. Dobri naši direktorji, ki jih je kar nekaj, pa imajo svoje kadrovske službe in kader iščejo preko razpisa in s pomočjo Zavoda za zaposlovanje.
Čas je, da se vsi  tako izkoriščeni delavci povežejo v en sindikat in zahtevajo svoje pravice. Sedaj imamo mnogo sindikatov samo s ciljem, da so razpršeni in niso učinkoviti.

Opozicijske – pomladne stranke bi morale takoj zahtevati da se z zakonom ukinejo vse Agencije, ki so same sebi namen. Njihov cilj je lepo živeti na račun izkoriščanja delavcev. Po naslednjih volitvah bo to nujno takoj urediti, pa ne samo to. Takoj bo potrebno nazaj uvesti SDK, koliko nepravilnosti se dogaja odkar so načrtno ukinili SDK. Pod mikroskop bo potrebno vzeti mnogo institucij, forumov in lobijev, ki pobirajo mnogo denarja davkoplačevalcev in s svojim delom naredijo več škode, kot koristi. Zapreti jim bo potrebno enostavno dotok sredstev, pa naj delajo prostovoljno, tako kot sedaj že mnogi to počnemo. Ta denar, ki ga ni malo, pa bo potrebno nameniti tja, kjer bo obrodilo bogate sadove-družinam, najnižje plačanim delavcem, zapuščenim in osamljenim…Le tako bomo postajali bolj humana družba, ki čuti odgovornost do vseh slojev prebivalstva, ne le do elit, kar počne sedanja vlada. Slovenci si že enkrat zaslužimo vlado, ki bo imela v prvi vrsti srce in čut za pravičnost. Upajmo, da tako vlado tudi dobimo po naslednjih volitvah! To pa lahko dosežemo le s tem, da se volitev udeležimo v zelo velikem številu. Pasivni državljani moramo postati aktivni in spremljati delo naših politikov in hitro bomo ugotovili, da moramo po volitvah oblikovati novo, bolj pravično vlado. Levičarjev imamo dovolj. Dajmo še drugim priložnost, v upanju, da nas popeljejo v prijaznejši, bolj pravični in humani sistem, kjer bodo prave vrednote resnično na prvem mestu.

Angelca Likovič

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Primer koroških dečkov – potrebno je narediti korak naprej!

»Sedaj je potrebno narediti korak naprej! Čimprej sprejeti novo zakonodajo, ki bo izboljšala položaj otroka v postopkih družinskega prava. V kolikor nam res gre za otrokove koristi, bomo to storili čimprej. Brez oklevanja. Brez političnega obračunavanja. Brez nagajanja in podtikanja. Srčno upam, da smo se iz te zgodbe kaj naučili«.

Zapis, ki sta ga pravkar prebrali, je nastal v maju 2016, kmalu po objavljeni sodbi Upravnega sodišča v Mariboru, ki je odločilo, da so bile babici koroških dečkov kršene pravice do družinskega življenja. Citirane stavke, vključno z naslovom, sem  prebral na spletni strani SD – Socialnih demokratov, v kolumni pravnice Eve Žunkovič, 27. maja 2016. In kaj je za rešitev trpljenja koroških dečkov storila stranka Socialnih demokratov?  Nič. Mirno so odšli na počitnice, koroška dečka pa so kljub nezakonitemu odvzemu prepustili tujemu okolju rejniške družine!

Gibanje za otroke in družine v bran vnučkoma in starim staršem. Takoj. Brez oklevanja. Brez političnega obračunavanja. Brez nagajanja.

Na stisko koroških dečkov in starih staršev se je odzvalo Gibanje za otroke in družine, ki je v prvih dneh junija 2016 vložilo predlog spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v parlament. V prvih dneh septembra je Gibanje za otroke in družine zbralo skoraj 8.000 podpisov podpore svojemu predlogu, ki bi omogočil starim staršem, da postanejo del razširjene družine in poskrbijo za svoje vnuke, če umanjkajo njihovi starši. Predlog je vseboval tudi takojšnjo postavitev otroka pod skrbništvo starih staršev, odvzem roditeljske pravice za najhujša kazniva dejanja nasilja v družini ter upoštevanje volje staršev, kam naj se namesti otroka, če sami ne morejo izvajati roditeljske pravice.  Žal Socialni demokrati in Cerarjeva koalicija predloga novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih niso podprli. Storili so ravno nasprotno od tega, kar javno razglašajo.

Oklevanje, obračunavanje, nagajanje in podtikanje so obrazi vladajoče levice

Socialni demokrati in Cerarjeva koalicija eno govorijo in drugo delajo. Namesto da bi spoštovali trud Gibanja za otroke in družine ter voljo 8.000 volivk in volivcev ter čimprej sprejeli novelo zakona, ki bi izboljšala položaj otrok v postopkih družinskega prava in upoštevala otrokove koristi, da ostanejo v varnem objemu starih staršev, so storili ravno obratno. Poslužili so se taktike zavlačevanja,  oklevanja, političnega obračunavanja, nagajanja in podtikanja. Storili so korak nazaj.

Dobre in pravične rešitve Gibanja za otroke in družine, ki bi jih z ustreznimi amandmaji lahko še izboljšali, je Cerarjeva koalicija na žaljivi januarski seji v parlamentu zavrnila. Raje nam ponovno vsiljujejo kopijo Družinskega zakonika iz leta 2012, ki spreminja pojmovanje družine, ne spoštuje starih staršev, za nameček pa v navezi z Moederndorferjevim Zakonom o istospolni partnerski zvezi omogoča posvojitve otrok homoseksualcem-lezbijkam-bi-trans-queer-seksualcem.

 

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Angelca Likovič: Glave pokonci! Treba je zmagat’.

To kar se dogaja pod Cerarjevo vlado je resnično skregano z vso etiko in moralnimi vrednotami, prav to pa so oni pred volitvami zelo poudarjali. Kar spomnimo se koliko gnojnice in sovražnega govora je bilo usmerjenega proti nam, ki smo se na referendumu borili za otroke in družine. Koliko sovražnih besed je bilo namenjeno vsem nam, ki smo zagovarjali, da imajo tudi nerojeni otroci pravico do življenja! Tu se je javno proti meni obrnil varuh gledalčevih pravic na TV Slovenija in varuhinja za človekove pravice in vsi levi mediji. Koliko gnojnice in neprimernih besed je bilo izrečenih in napisanih?! Niti eden od aktualne vodilne politike ni izjavil, da so zadeve šle predaleč. Vsi so jih, če ne glasno, pa tiho, podpirali. Zame se je zavzelo samo Gibanje za otroke in družine pod vodstvom Aleša Primca, ki mi je za nastop in moj boj za otročke namenilo nagrado za človekove pravice Bela vrtnica. Na to nagrado sem zelo ponosna.

Enako se dogaja tudi danes. Ko so predstavniki Gibanja za otroke in družine v Državnem zboru predstavili odlično strokovno pripravljen predlog zakona za spoštovanje pravic vnukov in starih staršev, je Miha Kordiš od ZL imel tak sovražni govor, ki resnično presega vse meje. Ko je ga Metka Zevnik zelo dostojanstveno predstavila predlog sprememb, je Kordiš vse nas 8000, ki smo podpisali za zakon, zmerjal s cerkvenimi pajdaši, izrodki, klerikalci… In predsednik DZ  Brglaz je bil tiho: saj to pa ni sovražni govor! Predstavniki Gibanja so potem protestno zapustili DZ, kar je edino pravilno. Prav je, da se mi na njihov primitivni nivo ne spuščamo. Vendar je nedopustno, da se take zadeve dogajajo v Državnem zboru po 25 letih demokracije. Za to je odgovorna vlada! Sem mislila, da so vsi tisti, ki so po vojni pobili mnogo ljudi, predvsem kristjanov in napolnili preko 6oo grobišč že pomrli, čeprav ni bil nihče obsojen. Pa sem se krepko zmotila, podmladki po dveh generacijah so povsem enako sovražni do drugače mislečih, še posebej do kristjanov. Gorje, da prav ti dobijo moč in oblast. V kakšnem strahu je živela generacija naših staršev, to se ne sme nikoli ponoviti . Vedeli so, kaj se je dogajalo v Kočevju in drugje in niso upali o tem govoriti. Strah je bil prehud. Tudi nam naslednjim generacijam so vcepili ta strah, ki ga mnogi imajo še danes. Vendar vedite, da ti mračni časi se ne smejo nikoli ponoviti. In zato kristjani in vsi pošteni državljani glavo pokonci, javno spregovorimo kaj želimo. Naša dolžnost je, da take na naslednjih volitvah zamenjamo.

In kaj je največja hinavščina in sprenevedanje. Vsi politiki, od Pahorja, Cerarja, Bratuškove, Brgleza se udeležijo maše za domovino in upajo sedeti v prvi vrsti. Oni gredo v cerkev z enim samim ciljem, da bi naivne  kristjane prepričali, da so  pravi – celo verni. Gre se jim za glasove. In nekateri kristjani, ki premalo spremljajo njihova sprevržena dejanja, jih ob volitvah volijo. Spoznajmo, da je to njihovo dejanje zelo podlo. Najprej naj pokažejo pošten in enakopraven odnos do kristjanov, potem pa naj pridejo v cerkev. In prav vsi ti so šli v Rim k papežu, le po kaj? Bratuškova pa v DZ javno zelo napada cerkevi, ob tem pa ne pove, da so cerkvi neupravičeno odvzeli imetje. Sedaj pa gre v Rim k papežu Frančišku na obisk še predsednik DZ Brglez. Prav on, ki dovoli, da v parlamentu Kordiš grdo žali predstavnike Gibanja za otroke in družine in vse kristjane. Doma nas kristjane povsem ignorirajo, ponižujejo in zmerjajo. Najprej naj spremenijo odnos do kristjanov in naj nam nam priznajo, da imamo tudi mi enake pravice in, če javno pokažemo, da smo kristjani, takoj dobimo črno piko. Prav kristjane liberalci ne bodo nikoli zmožni postavljati na odgovorne naloge. Niso pripravljeni do nobenega sodelovanja in priznavanja naših pravic, da bi lahko otroke v vrtcih in šolah vzgajali v skladu  krščanskimi vrednotami, pač pa pošiljajo v naše vrtce in šole lezbične, homoseksualne, bi,trans, queer seksualne aktiviste, da otrokom mešajo glave. Kljub temu, da je ustavno sodišče z odločbo odločilo, da mora država 100% financirati katoliško osnovno šolo, liberalci tega ne storijo. Pa še recite, da nimamo dvojnih državljanov. Kakšna dvojna morala! V Sloveniji biti kristjan ni lahko, a vendar je lepo. Saj kristjani vemo, da pri vsem našem delu nas vodi, usmerja, daje pogum in voljo Bog. Vesela sem, da sta g. Aleš Primc in ga. Metka Zevnik ustanovila Gibanje za otroke in družine, kateremu smo se pridružili v velikem številu. In pravilno sta ugotovila, če hočemo v Sloveniji zadeve pričeti spreminjati v pravo smer moramo biti prisotni v DZ. In zato bomo ustanovili stranko GLAS za otroke in družino. Osnovno vodilo bo 10 Božjih zapovedi. Velik pomen pri našem delu bo imela Sveta družina. Naše molitve bodo namenjene vsem našim družinam, da bi se z veseljem odločali za novo življenje, saj je nas Slovencev mnogo premalo.

Vsi pošteni državljani in državljanke, ki  še vedno čutimo ta pritisk preživelega – prejšnjega sistema, prišel je čas, da po 25 letih politični sistem resnično zamenjamo v skladu z našimi vrednotami. Priznavanje svobode vere, pomena družine, pravice do življenja tudi nerojenih otročkov, poštenosti, delavnosti, pravičnosti… To pa bomo dosegli na način, da na prihodnjih volitvah gremo v zelo velikem številu na volitve in volimo novo stranko GLAS, saj pri svojem delu na prvo mesto postavlja Boga in tisto, kar je prav, ne sebe in svojih osebnih interesov. Ko smo spremljali volitve v Združenih državah Amerike, smo lahko začutili prisotnost vere, cerkve, duhovnikov, Svetega pisma. V Sloveniji pa po 25 letih samostojnosti še vse grdo zaudarja po enopartijskem sistemu, ko so lahko govorili le eni, saj  so me pred kratkim izobčili, zaradi izjave v Tarči, več ne smem nastopati v javnosti, na TV. Prav nič me ni prizadelo, ker zaupam v Božjo moč in pomoč .Tudi vam, spoštovana liberalna vlada glasno povem, vaš  se čas izteka.

Prepričana sem, da bo po naslednjih volitvah drugače!

Angelca Likovič

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Teden zaznamovalo: Štala v DZ in protestni odhod Gibanja za otroke in družine

Totalna štala v Državnem zboru. Hinavski Brglez. Agresija, laži, lenoba, nestrokovnost in samovšečnost poslancev so jasni vsakemu, ki si za minuto pogleda dogajanje v parlamentu. Vse to se je spet pokazalo 26. 1., ko se je Gibanje za otroke in družine z Metko Zevnik na čelu borilo za spoštovanje pravic vnukov in starih staršev.

Združena levica je prednjačila v agresivnosti in popolnem strokovnem neznanju, takoj pa so ji sledili poslanci SD, SMC in DESUS.

Takšno stanje v parlamentu in državi spodbujajo vsi največji mediji. Še posebej pokvarjeno se je izkazala RTV SLO. Ob tem, da so v neposrednem prenosu pokazali vse sovražne nastope poslanca Združene levice Kordiša in hinavsko obnašanje šefa parlamenta Brgleza, pa niso pokazali obrazložitve protestnega odhoda predstavnikov Gibanja za otroke in družine. Sam odhod so ujeli za rep tako, da so pokazali predstavnike Gibanja za otroke in družine samo v hrbet. Gledalci tako sploh mogli ne videti ne razumeti, kaj se je dogajalo. V tistem času so raje kazali samovšečne in posmehljive grimase Brgleza. Tudi v dnevnih poročilih največji mediji poslanski sovražnosti do nerojenih otrok, 8000 podpisnikov zakona, ter vseh, ki spoštujejo mame, očete in stare starše niso namenili niti trenutka medijske pozornosti!

Za drug višek hinavščine je poskrbel Milan Brglez naslednji dan po seji. Metki Zevnik je poslal ogorčeno pismo, kako nedopustno se je obnašal Kordiš. V njem piše, kako ga obsoja itn. Metki Zevnik se je za izpade Kordiša tudi opravičil. Zanimivo, opravičil se je za Kordiševe izpade, ne pa za svoje katastrofalno vodenje ter posmehljiv in žaljiv odnos do Metke Zevnik. Poglejte si njegovo obnašanje na seji (od 0-39 min), da boste sami videli, kako hinavsko je to počel.

Glas za otroke in družine v Državnem zboru je še bolj potreben, kot je kazalo do sedaj. Štalo v Državnem zboru je treba skidati. To je nujno potrebno, da bomo vsi skupaj lahko boljše živeli.

ZAKON PRINAŠA:

1. Stari starši bodo lahko prevzeli skrb za vnuka in ga tudi posvojili v primeru, da otrok ostane brez staršev; seveda, če bodo pri močeh in bodo to želeli ter bo to najboljše za otroka.
2. Pristojni organ bo moral pri imenovanju skrbnika upoštevati poslednjo voljo enega ali obeh staršev, če sta jo izrazila v obliki notarskega zapisa ali na kakšen drugačen nedvoumen način. Sprememba zakona predvideva tudi, da se pri določitvi skrbnika za otroka, če se staršema kaj zgodi, upošteva želje in predloge njegovih starih staršev, če je to v korist otroka. (Te rešitve temeljijo na t.i. načelu nepretrganost otrokove vzgoje, ki ga določa Konvencija o otrokovih pravicah (3. točka 20. člena)).
3. Zaradi varovanja otrokove koristi se staršem, ki so zaradi storitve kaznivega dejanja hujših telesnih poškodb v družini, uboja ali umora zakonca, oziroma partnerja, svojega otroka ali otrokovih starih staršev, nemudoma odvzame roditeljska pravica. Nevzdržno je, da taki starši iz zapora uveljavljajo roditeljsko pravico in s tem določajo življenje otrok, ki so jim prizadejali tako hudo krivico (kot npr. v t i. velenjskem primeru).

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By