Več otrok – edina pot uspešnega medgeneracijskega dialoga

February 7, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

Prebivalstvo v Sloveniji se stara. Vzroki so nam znami. Saj vse leve vlade v 25 letih niso dajale pravega pomena družini in zagotavljanju pogojev, da se družine lahko odločajo za novo življenje. Kar spomnimo se, da levičarji niti niso hoteli priznati, da družino sestavljajo oče, mati in otroci. Kako so zagovarjali teze, da bi lezbijke, homoseksualci ter celo transseksualci in queerseksualci posvajali otroke. Na srečo smo v tej bitki uspeli mi, ne oni.

Prav gotovo pa bo morala nova vlada, po volitvah, mnogo več pozornosti nameniti prav družini, da se bo rojevalo več otrok, ki  bodo zagotovili, da v naši lepi Sloveniji živimo Slovenci in Slovenke, ki imajo čut pripadnosti naši domovini.  Mnogo več bo potrebno poskrbeti za naše mlade mamice, da ne bodo deležne mobinga na delovnem mestu. Zelo podpiram sprejeti  Zakon o tujcih. Vendar je enkrat v Državnem zboru prevladal razum in so skupaj stopili nekateri poslanci vladne koalicije in dve opozicijske stranke, Nova Slovenija in SDS. Prva in najpomembnejša naloga naše politike je, da zagotovi našim otrokom, našim mladim in vsem nam kvalitetno šolanje, delovna mesta in dostojne pokojnine. Ne rabimo tujcev. Velesile naj uredijo v svetu mir, de ne bo potrebno ljudem “s trebuhom za kruhom”. To je njihova pomembna naloga, ker tudi vojne po svetu delajo velesile, ne majhne države, kot smo mi! Za vsa gorja, ki so bila, so in bodo v svetu in tudi  pri nas, je kriva politika. Vse tragične  posledice z bolečino pa čuti preprosto ljudstvo.

Naloga nove vlade bo tudi, da zagotovi bolj kvalitetno medgeneracijsko sodelovanje. To pa ne bo mogoče vse dokler ne bomo mnogo več pozornosti namenili družini. Otroci v družini preživijo najbolj občutljiva leta odraščanja. V tem obdobju mora biti vzgoja na prvem mestu. Vsaka mlada družina pa ima tudi stare starše, tete, strice.Torej bližnje in daljne sorodstva. Družine, ki se zavedajo, kako pomembno je to razširjeno družinsko sodelovanje, vzgajajo otroke že v dobrem medgeneracijskem sodelovanju. Otroci so vzgojeni v medsebojni ljubezni, spoštovanju, sodelovanju, medsebojni pomoči…Ko odrastejo z  lahkoto te privzgojene vrednote  prenašajo na svoja delovna mesta, v novo okolje. Imajo spoštljiv odnos do starejših, saj se zavedajo , da imajo starejši mnoge izkušnje, ki so si jih pridobili na svoji življenjski poti. Na ta način se prenašajo dobre izkušnje iz generacije v generacijo. Vendar za tako sodelovanje morajo biti mladi  vzgojeni v tem duhu.

Danes pa se prepogosto srečujemo z mladimi, ki končajo šolanje, so naduti, mislijo, da znajo vse in imajo  neprimeren odnos do starejših, včasih celo poniževalen. Njihovo oholo obnašanje mnogokrat ne rodi dobrih rezultatov. To so v večini primerov individualisti in egoisti, kar se zelo jasno pokaže že v osnovni šoli. S tako vzgojenimi  imajo tudi učitelji velike težave, saj njihovi starši z odvetniki hodijo po šolah in neupravičeno zagovarjajo svoje otroke.

Edini  recept, ki bi prinesel dobre rezultate na področju medgeneracijskega sodelovanja, je več otro in njihova vzgoja za prave vrednote v družini in šoli. In prav  temu področju bo morala nova vlada nameniti mnogo večjo skrb, da na vseh nivojih izboljšamo naše medsebojne odnose. To pa je  potrebno za boljšo družbeno klimo. Sem optimist in pričakujem tudi na tem področju pozitivne premike.

Angelca Likovič

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*