Metka Zevnik in Aleš Primc: Postanite ustanovni članice in člani stranke Glas za otroke in družine

January 4, 2017|Posted in: Napovednik, Novice in arhiv dogodkov

Metka in Aleš z dežniki

Vse, ki želite, da bi bila Slovenija bolj Bogu, življenju, otrokom, mladim, družinam in starim staršem prijazna, vabiva, da postanete ustanovni član/ica nove družinske stranke:

Glas za otroke in družine, GLAS. 

Oglejte si programsko deklaracijo, ki jo bomo kot naš program sprejeli ob ustanovitvi.

NAVODILA:
1.   Natisnite in izpolnite obrazec ustanovne izjave s svojimi osebnimi podatki.
2.   Z izpolnheno izjavo pojdite na upravno enoto, s seboj imejte osebno izkaznico ali drug osebni dokument. 
3.   Na upravni enoti vam bodo izjavo overili. Cena overitve je 3 EUR.
4.   Overjeno ustanovno izjavo čimprej pošljite na naslov: Gibanje za otroke in družine, p.p. 2056, 1001 Ljubljana.
6.   K včlanitvi v Glas za otroke in družine, povabite svoje sorodnike, prijatelje, sosede, sodelavce…

Statut bo v skladu z zakonom vseboval: ime, skrajšano ime, znak in sedež stranke; notranjo oziroma teritorialno organiziranost; pravice in dolžnosti članov; postopek in organ, ki določa kandidatke oziroma kandidate za volitve v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti; način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov; postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o nasledstvu stranke; postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra; odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke; mandatno dobo članov organov; postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa.

Skupaj bomo naredili Slovenijo lepšo!

Lepo pozdravljeni,

Metka Zevnik in Aleš Primc
predstavnika iniciativnega odbora

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*