Družinski zakonik: Stari starši naj imajo možnost posvojiti vnuka

March 16, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

Stari starši so poleg bratov in sester edini, ki ne morejo posvojiti njihovega vnuka. Stari starši so poleg mame in očeta v mnogih družinah najbližji svojim vnukom, jih varujejo in so z njimi močno čustveno povezani, predvsem pa jih imajo neizmerno radi in oni njih. Zato je povsem neprimerno, da vnukov ne morejo posvojiti, če se mami in očetu kaj hudega zgodi in so še pri močeh. Zato v stranki Glas za otroke in družine za otroke in družine predlagamo, da naj Družinski zakonik omogoči posvojitev vnukov s strani starih staršev. Predlagamo tudi, da se ob taki posvoiitvi ne spremenijo sorodstvena razmerja. To je v mnogih primerih v največjo otrokovo korist, saj je s tem zagotovljena otrokova pravica do nepretrgane vzgoje, ki jo določa 20. člen konvencije o otrokovih pravicah.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*