Pravna država za koroška dečka ne velja! Še naprej ostajata v vladnem ujetništvu

February 7, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

Gibanje za otroke in družine v tragediji koroških dečkov ves čas aktivno zagovarja človekove pravice vnukov in starih staršev. Vložili smo novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bi ob upoštevanju volje 8.000 volivk in volivcev že bil sprejet, pa so ga vladni poslanke in poslanci zavrnili. Žal ugotavljamo, da vlada Mira Cerarja vnukov in starih staršev ne spoštuje. Še več. Uničuje mnoga njihova življenja.

Sprenevedanje, zavajanje javnosti in zavijanje v molk je glavni način na katerega ministrica za družino Anja Kopač Mrak podaljšuje agonijo koroških dečkov, ki jih je velenjski center za socialno delo nasilno in nezakonito odvzel starim staršem in ju dodelil v rejniško družino.

Ustavno sodišče je v vsem pritrdilu sodbi Vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da je bil odvzem dečkov nezakonit, saj je center za socialno delo s tem nezakonito posegel v pravice starih staršev do družinskega življenja, ki je med njimi obstajalo ves čas, posebej intenzivno v prvih treh mesecih po smrti matere dečkov, ko se država zanje sploh ni zmenila. Vrhovno sodišče je ugotovilo še številne druge ustavne in človekove pravice; saj je CSD dečka rejniški družini dodelil še pred odločitvijo ministrstva za delo o zahtevi starih staršev, da bi bili rejniki vnukov.

Vrhovno sodišče se je izreklo, da je pravico otrok do starih staršev in pravico starih staršev do otrok treba varovati ne le pred posegi države, temveč tudi z aktivnim ravnanjem in skrbjo državnih organov, ki so dolžni evropsko konvencijo o človekovih pravicah glede pravice do družinskega življenja ter konvencijo OZN o otrokovih pravicah do nepretrgane vzgoje v njihovi razširjen družini.

Če so je bila Cerarjeva koalicija do sedaj gluha za kršitve zakonov, potem mora vsaj zdaj, ko je sodbo Vrhovnega sodišča potrdilo še Vstavno sodišče, nemudoma vrniti otroka v družino babice in dedka. S tem, ko je Ustavno sodišče potrdilo sodboVrhovnega sodišča, ki je pred tem potrdilo sodbo Upravnega sodišča iz Maribora, je dokončno razveljavilo vse dosedanje odločbe in v tem trenutku ni nikakršne pravne podlage, da otroka ostajata ujetnika koalicije Mira Cerarja.

Cerarjeva koalicija ščiti in podpira kršitelje človekovih pravic

Prav odmevna sodba v zadevi koroških dečkov je bila sprejeta na upravnem  sodišču v Mariboru, ki je odločilo, da so bile z odvzemom dečkov kršene ustavne in človekove pravice njuni babici do družinskega življenja. Anja Kopač Mrak in odvetnica CSD Simona Marko pa nista premogli niti trohice strokovnega premisleka in sočutja ter sta ob tem trdili, da četudi gre za kršenje človekovih in ustavnih pravic babici, je CSD ravnal zakonito, saj je poskrbel za največjo korist otrok. To je seveda popolnoma napačna razlaga sodbe in konvencije o otrokovih pravicah, kjer je zapisano, da je korist odraslih, ki za otroke skrbijo hkrati tudi korist otrok.

Otroka še vedno v nezakonitem ujetništvu Cerarjeve vlade

“Želim si, da se stvari končajo tako, kot je prav, predvsem pa v korist otrok,” je 3. januarja v oddaji Dobro jutro na vprašanje o koroških dečkih odgovorila ministrica Anja Kopač Mrak. Tri dni pozneje je CSD Velenje vložil ustavno pritožbo.

Na današnjo sodbo Ustavnega sodišča se odvetnica CSD Simona Marko ne odziva, Anja Kopač Mrak pa sporoča, da ni stranka v postopku, ponovno se pa sprenevedajo, da gre za zavrnitev pritožbe CSD Velenje iz procesnih razlogov. Ustavno sodišče je CSF Velenje sporočilo, da so kot oblastni organ kršili človekove pravice, zato nimajo pravice  pri US ugotavljati kršitve človekovih pravic drugih organov.

S tem, ko je CSD Velenje z vednostjo ministrice vložil ustavno pritožbo, so v koaliciji Mira Cerarja ponovno dokazali, da ne spoštujejo otrok in starih staršev, ampak jim je v interesu le javno opravičevanje nezakonitih dejanj in oblastno ščitenje položajev svojih varovancev. Za otroke in stare starše se ne bi smel zavzeti nihče. Ko to stori civilna družba, je hitro žaljivo označena z »ulico«. Ta ulica pa za razliko od vladajoče koalicije razume družinske vezi, spoštuje otroke, stare starše in ustavo.

Odvetnik babice Velimir Cugmas je včeraj celoten primer koroških dečkov predal na evropsko sodišče za človekove pravice, saj Ustavno sodišče ni odločilo v pri takojšnji vrnitvi vnučkov v družino babice. Babica koroških dečkov tako doma še ni našla pravice, zato v Strasbourgu toži Cerar-Židan-Erjavčevo koalicijo zaradi kršitve 8. člena konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do zasebnosti, doma in družinskega življenja pa tudi zaradi kršitve pravice do učinkovitega sodnega varstva.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*