Aleš Primc v boju za priznanje očetovstva z Mestno občino Ljubljana

March 13, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

Mestna občina Ljubljana Alešu Primcu izplačilo prevoza sina v šolo in iz šole, ki mu po zakonu pripada, pogojuje s tem, da podpiše pogodbo, v kateri bo opredeljen kot “starš”. On vztraja, da je oče in, da se to zapiše v pogodbo. Tega stališča po naših informacijah ni pripravljen spremeniti tudi, če zaradi tega ne bi dobil denarja, ki mu po zakonu pripada. Na Mestni občini Ljubljana, ki mu je poslala pogodbo v podpis, trdijo, da je pogodba “uradni dokument, katerega osnovno besedilo ni dovoljeno spreminjati, razen v delu, ki se nanaša na osebne podatke.”

Primc je mestni občini odgovoril z naslednjim dopisom:

Spoštovana mag. Janja Remšak,

Dne 11.3. sem prejel vaš dopis, v katerem me obveščate, da uradnega dokumenta Pogodbe o načinu in financiranju prevoza učenca v šolskem letu 2016/2017 ni dovoljeno spreminjati, razen v delu, ki se nanaša na osebne podatke. Obveščam vas, da sem spremenil samo podatke: ime banke poleg tega sem besedo “starš” zamenjal z besedo “oče”. Edninska oblika “starš” ni enakovredna pomenska zamenjava za besedo “oče” in je zato kot take ne morem sprejeti. Moj otrok ima v rojstnem listu zapisano mamo in očeta, ne enega in drugega “starš-a”. Zakaj izrinjate besedi “mama” in “oče” iz uradnega poslovnega jezika Mestne občine Ljubljana?

V kolikor me boste še naprej posiljevali z besedo “starš” in mi zaradi tega, ker take pogodbe ne bom podpisal, odtegnili pravico do nadomestila za prevoz mojega otroka s posebnimi potrebami, boste s tem kršili zakon in Ustavo RS.

Lep pozdrav,

Aleš Primc

Ročno prečrtan “starš” in dopisan “oče” na pogodbi:

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*