Družinski zakonik: Tudi na račun družin si hoče izrojena levica polniti žepe

March 6, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

Namesto, da bi se denar namenjal neposredno družinam, posebej tistim v stiskah, se bo po vladnem predlogu Družinskega zakonika iz proračuna pretakala reka denarja k vsemogočim organizacijam in posameznikom. Poglejte, kako izrojena levica skrbi za svoje pristaše: 

“19. člen
(sredstva iz proračuna)

Če ni financiranje zagotovljeno na podlagi drugega zakona, Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za:
– izvajanje nalog iz resolucije iz 17. člena tega zakonika;
– delovanje sveta iz  18. člena tega zakonika;
– spremljanje in preučevanje stanja na področju družinske politike;
– usposabljanje s področja družinske politike;
– sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju družinske politike;
– sofinanciranje programov v podporo družini in za razvijanje pozitivnega starševstva;
– pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov, ki so opredeljeni v resoluciji;
– dejavnosti humanitarnih, strokovnih in drugih društev ter organizacij, skladno z opredelitvami iz resolucije.”

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*