Družinski zakonik: Nerojeni otroci naj imajo status otroka in družinskega člana

March 5, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

Spočeti nerojeni otrok je v naših družinah razumljen kot družinski član. Z njim se družina ukvarja, z njim živi, se z njim pogovarja, ga boža, njemu prilagaja svoje aktivnosti… Nerojeni otrok je družinsko dejstvo, tako kot vsak otrok v družini. Zato v Gibanju za otroke in družine predlagamo, da se nerojene otroke vključi v definicijo družine in otroka.

Dejstvo, ki nerojenega otroka loči od rojenega, je samo to, da še ni pokukal iz materničnega vratu. Da bi se izognili diskriminaciji spočetih nerojenih otrok, je nujno opredeliti, da so tudi nerojeni otroci del naših družin. V primeru opustitve opredelitve nerojenega otroka kot otroka in družinskega člana, bi šlo za zanikanje njihovega človeškega dostojanstva, ki jim pripada po naravi, ga priznava Ustava Republike Slovenije, Kazenski zakonik, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, drugi zakoni in mednarodni dokumenti.

 

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*