Družinski zakonik: Kako naj bo sreča v družini brez ljubezni in zvestobe?

March 10, 2017|Posted in: Novice in arhiv dogodkov

V Družinskem zakoniku ni dveh ključnih besed: ljubezen in zvestoba! Ali je mogoča sreča v družini brez ljubezni in zvestobe? Družinski zakonik je podlaga za učenje o družinskem življenju tudi v šolah. Zato v stranki Glas za otroke in družine predlagamo, da se ljubezen in zvestoba zapišeta v Družinski zakonik.

Besedilo 56. člena naj se spremeni tako, da se glasi:

»Razmerja med zakoncema temeljijo na vzajemni ljubezni, zvestobi, spoštovanju, zaupanju in medsebojni pomoči

Obrazložitev:
Dodani sta ljubezen in zvestoba, saj brez njiju ni mogoče vzpostaviti celostnega odnosa med zakoncema in v družini. Spoštovanje, zaupanje in medsebojna pomoč v družini izhajajo iz temeljne predpostavke vsakega odnosa – to sta ljubezen in zvestoba. Neverjetno je, da temeljnega čustva, ki naj gradi naše družinske odnose, to je ljubezen, sploh ni v vladnem predlogu Družinskega zakonika. Ker je Družinski zakonik podlaga za vzgojo za družinsko življenje v šolah je nujno, da se ljubezen in zvestobo vanj zapiše tudi zato, da bosta ljubezen in zvestoba temelj učnih programov o družinskem življenju v šolah.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*