O Gibanju za otroke in družine.si

Gibanje za otroke in družine združuje mlade, mame, očete in stare starše v želji, da skupaj naredimo Slovenijo bolj otrokom in družinam prijazno.

  • Spoštujemo življenje in ga imamo radi.
  • Spoštujemo otroke in jih imamo radi.
  • Spoštujemo mame in očete, stare mame in stare očete.
  • Spoštujemo mlade in jim želimo svetlo prihodnost.
  • Spoštujemo delo in zahtevamo zanj pošteno plačilo.
  • Spoštujemo slovenski narod, kulturo in versko svobodo.

In …

… PREDLAGAMO rešitve za boljši jutri.

Vabimo vas, da preučite našo programsko deklaracijo.

Vam je všeč? Če je vaš odgovor »da«, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Pustite vnučkoma oditi domov v babičin in dedkov objem

Posted in Napovednik | By

Ustanovni kongres stranke Glas za otroke in družine, 25. marca 2017 v Škofji Loki

Vabilo na ustanovni kongres 
stranke Glas za otroke in družine – Glas
 
Spoštovani ustanovni članice in člani!
 
Z velikim veseljem vas vabiva na ustanovitev stranke Glas za otroke in družine – Glas, ki bo 25. marca 2017 v Jurjevi dvorani v Stari Loki, naslov: Stara Loka 64, 4220 Škofja Loka.
 
Program celotnega dneva:
·         8.15 do 8.50       – Zbiranje in prijava udeležencev
·         9.00 do 9.45       – Sv. maša v župnijski cerkvi sv. Jurija v Stari Loki
·         9.45 do 10.00     – Kavica in nadaljevanje prijave udeležencev
·         10.00 do 10.15   – Uvodna slovesnost in podelitev priznanja Bela vrtnica
·         10.15 do 13.30   – Ustanovni kongres
·         od 13.30 dalje    – Pogostitev
 
Predlog dnevnega reda ustanovnega kongresa:
1.       Izvolitev delovnega predsedstva
2.       Izvolitev verifikacijsko-volilne komisije
3.       Ugotovitev sklepčnosti
4.       Potrditev dnevnega reda
5.       Potrditev poslovnika ustanovitvenega kongresa
6.       Predstavitev, razprava in potrditev programa stranke
7.       Predstavitev, razprava in potrditev statuta stranke
8.       Predstavitev kandidatov za organe stranke
9.       Volitve
10.   Razglasitev rezultatov volitev
11.   Nagovor izvoljenega/e podpredsednika/ce in predsednika/ce
12.   Zaključek ustanovnega kongresa
 
Ustanovitev stranke Glas za otroke in družine bo zelo pomemben in lep dogodek za Slovenijo ter čast za vsakega ustanovnega člana, zato lepo vabljeni, da se kongresa zanesljivo udeležite. Prisrčno vabljeni, da se kot gostje ustanovnega kongresa pridružijo tudi vaši družinski člani. Za otroke bo v času trajanja kongresa organizirano otroško varstvo (prosimo, da sporočite število otrok in njihovo starost).
 
Prosimo vas, da svojo dokončno udeležbo potrdite na el. naslov: zaotrokeindruzine@gmail.com  ali na tel. št.070 301 897.
 
Dobrodošli na ustanovnem  kongresu naše stranke 
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE – GLAS!
 
Metka Zevnik in Aleš Primc,
predstavnika iniciativnega odbora

Posted in Napovednik | By

Metka Zevnik in Aleš Primc: Postanite ustanovni članice in člani stranke Glas za otroke in družine

Metka in Aleš z dežniki

Vse, ki želite, da bi bila Slovenija bolj Bogu, življenju, otrokom, mladim, družinam in starim staršem prijazna, vabiva, da postanete ustanovni član/ica nove družinske stranke:

Glas za otroke in družine, GLAS. 

Oglejte si programsko deklaracijo, ki jo bomo kot naš program sprejeli ob ustanovitvi.

NAVODILA:
1.   Natisnite in izpolnite obrazec ustanovne izjave s svojimi osebnimi podatki.
2.   Z izpolnheno izjavo pojdite na upravno enoto, s seboj imejte osebno izkaznico ali drug osebni dokument. 
3.   Na upravni enoti vam bodo izjavo overili. Cena overitve je 3 EUR.
4.   Overjeno ustanovno izjavo čimprej pošljite na naslov: Gibanje za otroke in družine, p.p. 2056, 1001 Ljubljana.
6.   K včlanitvi v Glas za otroke in družine, povabite svoje sorodnike, prijatelje, sosede, sodelavce…

Statut bo v skladu z zakonom vseboval: ime, skrajšano ime, znak in sedež stranke; notranjo oziroma teritorialno organiziranost; pravice in dolžnosti članov; postopek in organ, ki določa kandidatke oziroma kandidate za volitve v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti; način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov; postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o nasledstvu stranke; postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra; odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke; mandatno dobo članov organov; postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa.

Skupaj bomo naredili Slovenijo lepšo!

Lepo pozdravljeni,

Metka Zevnik in Aleš Primc
predstavnika iniciativnega odbora

Posted in Napovednik, Novice in arhiv dogodkov | By

»Nabirka za lepšo Slovenijo« – darujete svoj prostovoljni dar

Spoštovani,

Gibanje za otroke in družine.si spreminja Slovenijo na bolje za otroke (tudi nerojene), starše in stare starše. V našo prihodnost spet prinašamo zapostavljene vrednote: spoštovanje življenja, družine, dela, solidarnosti s pomoči potrebnimi, narodne zavesti, verskega prepričanja in dialoga. Veseli smo, da nas na tej poti podpira veliko ljudi. Za lepšo prihodnost moramo še bolj stopiti skupaj.

Kljub temu, da delamo na prostovoljni podlagi, bomo imeli v prihodnje neizogibne stroške, npr. nakup računalniške opreme, fotokopirnega stroja, pisarniškega materiala, reklamnega materiala (pisala, majice, kape …), različne stroške ob pripravah dogodkov, tekoče redne stroške, verjetno bo potrebno zagotoviti vsaj enega človeka za polni delovni čas … Vsega tega ne moremo pokriti drugače kot iz svojih osebnih sredstev in prostovoljnih darov, saj drugih finančnih virov nimamo, zato Vas prosimo za pomoč.

Vabimo Vas, da postanete naš podpornik – mecen in tako omogočite delovanje Gibanja za otroke in družine.si:

MECEN postanete tako, da darujete svoj prostovoljni dar. Predlagava dar po Vaši izbiri, npr. 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR. Kdor zmore, seveda lahko tudi več.

Lepo vabljeni, da postanete ZLATI MECEN tako, da vsak mesec darujete določen znesek po svoji pripravljenosti in zmožnosti. Če želite, nas lahko o tem obvestite. V tem primeru vam lahko mesečno pošljemo položnico, da na to ne pozabite ob vsem drugem delu. Za Vaš dar se Vam vnaprej lepo zahvaljujeva in zagotavljava, da bomo Vaša sredstva uporabili z največjo skrbnostjo za namen izvajanja programa.

 Položnico najdete pod sledečo povezavo: god_poloznica_4-11-2016_a

Veseli bomo Vaših spodbud in predlogov. Pišite nam na elektronski naslov: zaotrokeindruzine@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Gibanje za otroke in družine.si, p.p. 2056, 1001 Ljubljana.

S spoštovanjem in hvaležnostjo,

Metka Zevnik in Aleš Primc

 

 

 

 

Posted in Napovednik | By